1995'Den
BUGÜNE
En Güvenilir Dostunuz
Biz Kimiz?
1995'den Beri Güvenilir Dostunuz
Can Çirişoğlu Danışmanlık & Dış Ticaret Limitet Şirketi, sırdaş yol arkadaşı anlayışıyla iş ortaklarına Stratejik Yönetim, Stratejik Pazarlama, Kurumsallaşma & Yeniden Yapılanma ve Dış Ticaret alanlarında yönetim danışmanlığı hizmeti vermektedir. Aile Şirketleri Yönetiminde Süreklilik çalışmalarında uzman olan Can Çirişoğlu Danışmanlık, çözüm dostu anlayışıyla gelişen yönetim danışmanı-danışan ilişkisinin karşılıklı güvene dayanmasının ve iletişimde açıklığın temel koşul olduğuna inanmaktadır.
Dış Ticaret alanında firma; Mısır, Çin ve Macaristan ile ticari ilişkilerini geliştirmek, yatırım yapmak, ülkemizde yabancı yatırımcılarla iş birliğinde bulunmak isteyen girişimcilere dış ticaret danışmanlığı ve ticaret ofisi hizmeti vermektedir.
Can Çirişoğlu Danışmanlık Dış Ticaret ve Turizm Sanayi Limitet Şirketi kaliteli hizmet sunmaya odaklanarak; iş ortaklarının aradığı değeri yaratma, ulusal ve uluslararası platformlarda iş ortakları ve toplum için katma değer yaratacak faaliyetler gerçekleştirme, kurum ve kuruluşların ekibinin bir parçası gibi çalışarak güvenilir bir çözüm dostu olma felsefesini benimsemektedir.

CAN ÇİRİŞOĞLU

1957 İzmir doğumlu.
Ankara Fen Lisesi / ODTÜ Kimya Mühendisliği mezunu.
İngilizce ve Almanca bilir.

Can Çirişoğlu, Ege Yönetim Danışmanları Derneği Kurucu Başkanı, İzmir Ticaret Odası ve Fenerbahçe Spor Kulübü üyesidir.

11.Kalkınma Planı Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Çalışma Grubu, İstanbul Sanayi Odası Gönüllü Danışmanlar Servisi ve İzmir Ticaret Odası 51.Mesleki, Teknik ve Bilimsel Faaliyetler Komitesi çalışmalarında katılımcı olarak yer almıştır.

1984’de Dewilux Boya Fabrikaları AŞ’de Ar-Ge Mühendisi olarak başladığı iş hayatına 1988 sonrası Pazarlama dalında devam etmiştir. 1988-94 Karakaya Grubu (1988-89 Hippsan AŞ Satış Müdürü,1989-90 Hippsan AŞ Genel Müdürü, 1990-94 Karakaya Dış Ticaret AŞ Genel Müdürü), 1994-95 Mopak AŞ Pazarlama Direktörü olarak görev yapmıştır.

1995 yılında Türk danışmanlık sektöründe bir ilk olarak kendi ismi ile Can Çirişoğlu Danışmanlık Dış Ticaret ve Turizm Sanayi Limitet Şirketi’ni İzmir’de kurmuştur. Kuruluşundan beri yönetim-organizasyon, satış-pazarlama, kurumsallaşma alanlarında yönetim danışmanlığı hizmetinin yanında, dış ticaret alanında yabancı firmaların Türkiye temsilciliklerini sürdürmekte ve ticaret ofisi desteği vermektedir.

1996’da Dünya Bankası finansörlüğünde Luso Consult (Köln) tarafından gerçekleştirilen SCP Supplementary Consultancy Programme Yönetim Danışmanlığı eğitimine katılarak ülkemizin ilk kuşak sertifikalı danışmanlarından olmuştur. Projenin 1997’deki ikinci etabında, yönetim danışmanı adaylarına yol göstererek projenin ürettiği dört Uzman Yönetim Danışmanı arasında yer almıştır.

2016 yılında Mentors Network Turkey TÜBİTAK destekli Mentor Eğitimi’ni tamamlayarak sertifikalı Mentor olmuştur.

Başlangıçtan bu yana ısmarlama kurum içi eğitimler (yanında nadiren bireysel katılıma açık eğitimler) sunan CC AKADEMİ portföyünde Aile Şirketleri, Temel Yöneticilik ve Stratejik Yönetim eğitimleri yer almaktadır.

1996’dan bugüne ülke ekonomisinin temeli aile şirketlerinde kuşaklararası geçişi düzenleyici “GELECEK KUŞAKLAR Yönetim Modeli ve Oryantasyon Programı” ile aile şirketlerinin sürdürülebilirliklerini sağlayacak ikinci-üçüncü kuşak aile bireylerinin kariyer planlarını tasarlayıp yönlendirmektedir.

2015 yılında Doğu ile Batıda kurulu firmaları buluşturarak ülke ekonomisini geliştirmeyi amaçlayan TÜSİAD-TURKONFED BORGİP Projesi’nde İzmir ve Mardin firmalarının analizlerini gerçekleştirmiştir.

Aktif kullanıcısı olduğu sosyal medyada (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram) gençlere yol gösterici “Geleceğin Liderleri Kariyer Enstitüsü”, kadınlara yönelik “Bireysel Gelişim Atölyesi / Kadınlarımız: Toplum Mimarları”, yerel sorunları irdeleyen “Nasıl Bir İzmir?” ve “İzmirli Fenerbahçeliler” gruplarının kurucusudur.

2002’de ülkemizin geleceğini kurgulayacak, koruyacak ve bugünden daha ileriye taşıyacak gençlerin “daha iyi yurttaş” olarak yetişmeleri yönünde başladığı “Geleceğin Liderleri” başlıklı sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdürmektedir. Radyo-TV programları, sivil toplum örgütleri ile ortaklaşa düzenlediği eğitim, konferans ve seminerlerle ilköğretimden iş yaşamına katılmış 12-26 yaş gençleri geleceğe hazırlamaya çalışmaktadır. Çalışmalarını sanal ortamda da kitlelerle paylaşmaya özen göstermektedir.

Kadınlara yönelik “BGA: Kadınlarımız/Toplum Mimarları” başlıklı bağımsız bireysel gelişim atölyesi çalışmasını yapmaktadır. Amacı günümüz toplumunun iyileşmesinde kadının etkisini ön plana çıkaracak bilgili kadın profiline uygun yurttaş eşler-analar yetiştirmektir.

2009 yılında TV35 ekranında gençlere mezun adayı son sınıf öğrencileri, eğitimciler ve iş adamlarını konuk edip gözden uzak kalmış bölümlerin tanıtıldığı ve kariyer sohbetlerinin yapıldığı “Can Çirişoğlu ile Kariyer ve Yaşam” programını 26 bölüm hazırlayıp sunmuştur. Youtube üzerinden izleyebilirsiniz.

2018-19 yayın döneminde Kanal EGE TV ekranında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Türkiye’nin Sanayi Devrimi Dijital Türkiye Yol Haritası raporu doğrultusunda iş yaşamında sürdürülebilir şirketlerin oluşumunda en önemli kaynak olan insanı bilgi ile buluşturmak, işveren ve çalışanlara Dijital Türkiye Yolunda İnsan Kaynağının geliştirilmesini örneklerle aktararak Sanayide Dijital Dönüşümünü destekleyen “Can Çirişoğlu ile Dijitalleşen İnsan Kaynağı” programını 74 bölüm yapmıştır, Youtube üzerinden izleyebilirsiniz.

contenbg
Misyon - Vizyon - İlkeler
Dans ettiğinizde amacınız belirli bir yere ulaşmak değildir. Yol boyunca her adımın tadını çıkarmaktır.
mission
Misyonumuz
Edindiğimiz bilgi ve deneyimi, ekonominin temel taşları olan KOBİlere aktararak yerel markaların ulusallaşmasına, ulusal markaların küreselleşmesine destek vermek,
Sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın yerelden başlaması gerektiği inancıyla ülkemizin geleceği adına bölgesel gelişmeye katkı sağlamak,

İş ortaklarımızın bilinçli kararlar vermelerini ve bu kararlar doğrultusunda faaliyet göstermelerini sağlamak,

Toplumda güven oluşturmak ve önemli sorunlara çözüm üretmek,

Toplumun bilgiye ulaşabilen, ulaştığı bilgiyi kendi yapısına uyumlu kılarak kullanabilen, yenilerini ekleyebilen ve bilgiyi yayarak toplumsal aydınlanmayı sağlayacak bireylerden oluşması için gençler ve kadınlara yönelik sosyal sorumluluk çalışmaları yürütmek.
Devamını Oku
vision
Vizyonumuz
Stratejik kurumsal yönetim anlayışı ile yeniden yapılanıp, inovasyona değer veren, küresel rekabette güçlü şirketlerin sayıca fazlalaşmasına hizmet vermek,
Yönetimde yaşanan sürdürülebilir değişim doğrultusunda en değerli kaynak olacak bilgi ve insanın verimliliğini arttıran, bünyelerinde nitelikli insan gücü yetişecek sistemler kuran, şirket iklimini tüm bireyler için sağlıklı kılan özetle insana değer veren yapılanmaya katkı sağlamak,

Yönetim Danışmanlığı mesleğinin ulusal yapılanması ve hizmetlerin standartlaştırılmasına katkı koymak, ulusal danışmanların küresel geçerlilik kazanmasına çalışmak,

Çevreye duyarlı yeşil şirketlerin oluşumuna destek vermek,

Gençlerinin toplumsal çıkarları bireysel çıkarlarının önünde tutmayı ilke edindikleri, toplum olarak "her yaşta ve her yerde eğitim" sistemini evrensel değerlerle özümsemiş çağdaş bir ülkenin yurttaşı olmak.
Devamını Oku
more
İlkelerimiz
Yönetim danışmanlığının etik değerlerine uygun karşılıklı güvene dayalı yönetim danışmanı-danışan ilişkisinin "çözüm dostu" yaklaşımıyla sürekliliğini sağlamak,
Sır niteliği taşımayan tüm bilgi ve deneyimlerimizi her platformda açık, net ve dürüstlük içinde paylaşmak, Ülke ekonomisinin temel taşları KOBİleri yerelden kalkınma hedefi yolunda güvenilir paydaş anlayışıyla geliştirmek,

Çocuklarımızın aydınlık yarınları için ulusal firmaların küresel boyutta gelişmesini desteklemek,

Ülkemizin temel sorunlarının tespit ve çözümünü sağlayacak nitelikli insan gücünün yaratılmasında yurttaş sorumluluğu ile bilgi ve deneyim paylaşarak katkı koymak,

Yurttaşları toplumsal çıkarları bireysel çıkarlarının önünde tutan, "her yaşta ve her yerde eğitim" sistemini evrensel değerlerle özümsemiş çağdaş bir ülkede yaşamak.
Devamını Oku
Uzmanlık Alanlarımız
Şirketler, varlıklarını sürdürülebilir kılmak adına sürekli dönüşmek zorundadırlar.
Dönüşüm, teknolojinin gelişimi ve bilgi üretiminin sonsuz artışı karşısında çevik yapılanmayı gerektiriyor.
Değişim yolculuğunuzda uzmanlıklarımız ile güvenilir rehberiniz olarak sizlerleyiz!
Stratejik Yönetim Danışmanlığı Stratejik Yönetim, bir organizasyonun ne yaptığını, varlık nedenini ve gelecekte ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyan bir yönetim tekniğidir.

Doğru stratejik yönetim; şirketin çevresel koşullardaki değişimin etkisiyle yaşanan ortamlarda stratejilerini değiştirme çevikliğini kazandırır.

Can Çirişoğlu Danışmanlık olarak; stratejik planların hazırlanması ve uygulamasını gözeterek danışanlarımızın değişen küresel ekonomik koşullara uygun, sürdürülebilir inovatif yapılanma stratejilerini oluşturması ile işlevsel verimliliği artırmalarına destek sağlıyoruz. Organizasyon yapısında iç dinamiklerin işlemesi ve performansın yükselmesi; tedarikçiler, çalışanlar, aracılar, müşterilerle şirket stratejisi doğrultusunda uyumlu ilişkiler yürütülmesini sağlayacak paydaşlık bilincinin yaratılması ve geliştirilmesini destekliyoruz.
Aile Şirketleri Danışmanlığı / Gelecek Kuşaklar Sürdürülebilir Şirket Stratejik Planı Şirket yönetiminin gelecek nesillere sağlıklı aktarımını sağlayacak; şirket, aile ve profesyonel yöneticileri olumlu etkileyecek stratejik yönetim anlayışı ile Gelecek Kuşaklar Programı uyguluyoruz. GKP, gelecek kuşakların şirket yönetiminde yer almak üzere yetiştirilmeleri ve şirketlerin vizyon yolculuğunda sürdürülebilir olmaları yanında çevikliğini arttırıcı yönetsel yaklaşımı geliştirir.

Aile şirketlerinin; özgün yapısını, kültürünü, iklimini, gelişim potansiyelini, aile içi çatışmaları ve aile bireylerinin özelliklerini değerlendirerek, klasik danışmanlık yaklaşımının ötesinde metotlar geliştirerek sürdürülebilir olmalarını destekliyoruz.
Stratejik İK Yönetimi Danışmanlığı Stratejik İş Gücü Planlaması (SİGP) çevreyi, işçi sağlığı/iş güvenliğini gözetir, çalışan memnuniyetini arttırır, toplam verimliliği yükseltir ve toplumda güven yaratıp markayı güçlendirir.

“Stratejik İşgücü Planı ve Uygulamaları” ile “Norm Kadro” üzerine inovatif organizasyon yapısı inşa ediyor ve çeviklik kazandırıyoruz. Şirketi temelde orta ve uzun vadeli Stratejik Plan hedeflerine ulaştıracak çalışanları eğitiyoruz.
Stratejik Pazarlama ve İş Geliştirme Danışmanlığı Şirketin pazarlama stratejisine uygun gelişim sağlaması için küresel boyutta iş ve yatırım fırsatlarının değerlendirilmesini sağlayacak pazarlama planı hazırlık ve uygulama aşamalarını yönlendiriyoruz.

İç danışmanlarla ortaklaşa pazar geliştirme öngörüleri oluşturup rakiplerle ortak projeler üretilmesi ve pazarda sinerji yaratacak anlayışı şirket strateji ve politikasına dönüştürüyoruz.
Stratejik Planlama Danışmanlığı “Stratejik Plan” şirketin gelecekte var olmasını sağlayacak araçtır. Şirketlerin çevresel koşullardaki değişimin etkisiyle yaşanan (ekonomik kriz, VUCA dönemi, küresel rekabet vb) ortamlarda stratejilerini (tedarik, üretim, pazarlama, insan kaynakları vb.) değiştirme becerisini kazanmaları gerekir. Stratejik Planlama Danışmanlığı çalışmalarımızda şirketin mevcut durumunu (misyon, vizyon, temel değerler, kültür, kaynaklar vb) belirleyip gelecekte olmayı hedeflediği konuma en sağlıklı biçimde ulaştıracak stratejik yol haritasını üst yönetimle birlikte çiziyoruz.
Dış Ticaret Danışmanlığı Dış ticarette yaygınlaşan sanal rekabeti özümseyerek iç/dış pazar dengelerinin oluşumu, şirket kültürünün geliştirilmesi, farklı kültürlerle ticaret yapma anlayışının organizasyona yerleştirilmesi, mevcut insan kaynağının gelişen koşullara uygunluğunun değerlendirilip yetiştirilmesi, organizasyon yapısının uyumlanması, müşteri/tedarikçi seçimi kriterlerinin dönüştürülmesi vb dış ticaret temel ögelerinin şirket kültürüne yerleşmesini sağlıyoruz.
mask
Hizmetlerimiz
Değişimle dost olmanızı sağlıyoruz…
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI
Şirketlerin üst düzey yönetimine verdiğimiz yönetim danışmanlığı hizmetleri ile; varlıklarını sürdürebilmeleri amacıyla iş stratejilerinin, kurumsal performanslarının ve operasyonel süreçlerinin etkinliğini artırmalarını sağlıyoruz.

Yönetim danışmanlığı hizmeti, şirketlerin gelişim-değişim-dönüşüm yolculuğunu stratejik anlayışla güçlendirmek üzere yönetim tarafından bilgi ve deneyim aktarımı için satın alınır. Sağlıklı büyüme için stratejik plan geliştirilmesi; inovasyon çalışmalarının organizasyonu; pazar geliştirme için rekabetçi yapının oluşturulması; iş gücü planlaması ile çalışan verimliliğini yükseltip karlılığın arttırılması; şirket imajının güçlendirilmesi; teknolojik gelişmelerin bünyeye uyarlanması; kaynak kullanımının planlanması vb uzmanlık alanlarımızdır. Önerilen çözümlerin uygulanması hizmet alanın isteği doğrultusunda hizmete eklenebilir. Yönetim danışmanlığı hizmeti, değişim geçişleri tamamlanana ve yeni çalışma yolları 'her zamanki gibi' şirket çalışmalarının bir parçası haline gelinceye kadar sürece dahil olur.
PAMUK ve İPLİK
Türk tekstil sektörü firmalarına, kuruluştan bugüne güvenilir Mısır ve Çin üretici firmalarının yetkili temsilcisi olarak hizmet veriyoruz. Ürün gamımızda ham pamuk, %100 pamuk iplik, pamuk-naylon ve pamuk-polyester karışım iplikler yer alıyor. Politikamız ihtiyaç duyulan ürünleri güncel en uygun fiyatlarla temin etmektir. Dönemsel piyasa hakkında bilgileri güncel olarak sitemizden izleyebilirsiniz.

MISIR Giza pamuğundan mamul: 30-40-50-60-80-100/1 penye kompakt; 40-50-60-80-100/2 penye kompakt; 80-100-120/2 kompakt gazeli iplikler ile Yunan pamuğundan mamul 30/1, 50/1, 60/2, 60/2 gazeli ve pamuk-polyester karışım iplikler için fiyat sorabilirsiniz.

GÜNCEL Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile Dünya Ticaretinde değişen dengeler, özellikle enerji piyasasındaki sürekli fiyat artışları enerji tüketiminin yoğun olduğu sanayi sektörlerini doğrudan etkileyerek maliyetleri arttırmaya devam ediyor. Özellikle tekstil sektöründe suni elyafta hammadde daralması ve sezon sonuna doğru gidilirken azalan doğal elyaf stokları ülkemizde çokça tüketilen pamuk/polyester karışımlı iplik üretimini sınırlayarak fiyatlarda sürekli artışa neden oluyor. Hammadde daralması yanında dövizdeki oynamalar fiyatları yükselterek maliyetleri sürdürülebilir olmaktan çıkarıyor. Taşımacılık sektöründe yaşanan konteyner sorunu dolayısıyla yüklemelerin gecikmesi sonucunu doğuruyor. Bu koşullarda; üretimi sağlıklı sürdürebilmek adına, hammadde ve ara mal tedarikinin günün koşulları içerisinde değerlendirilmesi karlı olacaktır. Dolar'da yaşanan yükselme trendinin maliyetleri artırması, dolar/avro paritesinin tekstil sektörü ihracatçılarının karlarını olumsuz etkilemesi alımlarda çok daha dikkatli olunmasını gerektiriyor. Navlun avantajına sahip Mısır, devlet tekstil sektörünü yeniden yapılandırarak kaliteyi yükseltirken maliyetleri düşürmeyi hedefleyerek en büyük pazarlarından Türkiye'de kullanıcıları destekliyor. Konteyner fiyatlarının düşmesiyle Çin de aktif biçimde tekstil hammaddelerinin ihracatını hızlandırmaya çalışıyor. Tekstil dışında cam üretiminde kullanılan silis kumu (%99,5+ SiO2 ihtiva eden) ve ağır/hafif soda külü tedarikinde güvenilir kaynaklarımızdan yardımcı oluyoruz. Lütfen aramaktan çekinmeyiniz.
Sosyal Sorumluluk
Aydınlık Yarınlar İçin…
KADINLARIMIZ : TOPLUM MİMARLARI
GELECEĞİN LİDERLERİ
KARİYER VE YAŞAM
DİJİTALLEŞEN İNSAN KAYNAĞI
KADINLARIMIZ: TOPLUM MİMARLARI
Günümüz toplumunun gereksinim duyduğu bilgili insan tanımına uygun kadınlar, gelişimine destek verdikleri eşleri ve anne olarak yetiştirdikleri evlatlarla toplumu şekillendirirler. Bilgiye ulaşabilen, ulaştığı bilgiyi yaşamında kullanan, çoğaltan ve çevresiyle paylaşan kadınlar gelişen toplumun mimarlarıdır. Projemiz ile öncelikle kadınlarımızın kendilerini tanımalarını, ilgi alanlarını saptamalarını ve gelişmelerini destekleyici çalışmalarla toplum içerisinde “kendi” olarak yer almalarını destekliyoruz.
GELECEĞİN LİDERLERİ
Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının; açıklık, şeffaflık ve dürüstlükten yana, laik Cumhuriyete bağlı, Atatürkçü, özgürlükçü, ilerici, eşitlikçi, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye inanan bireyler olarak kariyer gelişimleri yönünde bilgi ve deneyim edinmeleri yoluyla toplum yararına iş üretmelerini, paylaşarak kendileri ve çevresini sürekli geliştirmelerini teşvik etmeyi hedefliyoruz. Amacımız; değişen dünya düzeni içerisinde birey ve toplum olarak kültür, ilke ve değerlerimizi koruyup, küresel unsurlarla harmanlayarak “güçlü birey, güçlü toplum” söylemini gerçek kılmaktır.

İnancımız; toplumsal zorlukları aşmakta gereksinim duyduğumuz güç, toplumun ortak sinerjisiyle ortaya çıkacaktır.

Gençler; geleceğin aydınlık Türkiye’sini yaratmak için, günceli yakalayarak geleceğe temel olacak politikaların üretilmesi ve uygulanmasında da etkin olmalıdır. Bu inançla ülkemizi aydınlığa ulaştıracak iyi yurttaş gençlerin gelişmesine destek veriyoruz.
KARİYER VE YAŞAM
Üniversiteli gençler ve yeni mezunların kariyer yoluna pencere açmak amacıyla mezun adayı öğrencilerin, eğitimcilerin ve iş insanlarının konuk edildiği “Kariyer ve Yaşam” TV programında; meslek tanıtımları, kariyer/yaşam ilişkisi üzerine bilgi ve deneyimleri paylaşılmıştır. Bölümleri (26 Bl. TV35) Can Çirişoğlu TV YouTube kanalından izleyebilirsiniz.
DİJİTALLEŞEN İNSAN KAYNAĞI
İş yaşamında sürdürülebilir şirketlerin oluşturulmasını desteklemek amacıyla insan kaynağının bilgi ile buluşturulduğu, topluma “Dijital Türkiye Yolunda İnsan Kaynağı” anlayışının gelişiminin örneklerle aktarıldığı ve “Türkiye’nin Sanayi Devrimi – Dijital Türkiye Yol Haritası” doğrultusunda dönüşümünün desteklendiği bir programdır. “Dijitalleşen İnsan Kaynağı” TV programında; iş insanları, akademisyenler, yöneticiler, danışmanlar ve eğitimciler ile “İnsan-Eğitim alt yapısının geliştirilmesi ve nitelikli iş gücü yetiştirilmesi” konusu değerlendirilmiştir. Bölümleri (74 Bl. KanalEGE) Can Çirişoğlu TV YouTube kanalından izleyebilirsiniz.
Sertifikalarımız
Gelecek, gelişip değişimi yakaladığınız ölçüde BAŞARI ile özdeşleşir!
Video Galeri Bilgi Paylaşıldıkça Değerlidir.
Blog
mission
Aile Şirketlerinde Sürdürülebilir Yönetim
İçinde bulunduğumuz koşullara bakılınca aslında değişken, belirsiz, karmaşık, muğlak özetle bir VUCA sürecinden geçtiğimiz gerçek. Yöneticiler gelişen teknoloji ve değişen yönetim anlayışlarından rahatsızlık duyarlar. Bunların yanında bilinmezliklerin oluşturduğu riskler, verilerin işlenmesinde yeterli eleman eksikliği, iş yapma alışkanlıklarının değişmesi, organizasyon yapılarının çeşitlenmesi, sosyal medyanın gücü ve siyasi belirsizlikler tedirginlikleri gün geçtikçe daha da arttırıyor. Tüm... Devamını Oku
Tüm Blog Yazılarını İncele
Anında Destek Alın
+90 (532) 233 19 22
info@cancirisoglu.com
Bizi Takip Edin
Bize Yazın
GÖNDER